Podatność CVE-2021-31853


Publikacja: 2021-11-10

Opis:
DLL Search Order Hijacking Vulnerability in McAfee Drive Encryption (MDE) prior to 7.3.0 HF2 (7.3.0.183) allows local users to execute arbitrary code and escalate privileges via execution from a compromised folder.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Drive encryption 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10374

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top