Podatność CVE-2021-32029


Publikacja: 2021-10-08

Opis:
A flaw was found in postgresql. Using an UPDATE ... RETURNING command on a purpose-crafted table, an authenticated database user could read arbitrary bytes of server memory. The highest threat from this vulnerability is to data confidentiality.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Postgresql -> Postgresql 

 Referencje:
https://www.postgresql.org/support/security/CVE-2021-32029/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1956883

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top