Podatność CVE-2021-32090


Publikacja: 2021-05-07

Opis:
The dashboard component of StackLift LocalStack 0.12.6 allows attackers to inject arbitrary shell commands via the functionName parameter.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Stacklift -> Localstack 

 Referencje:
https://portswigger.net/daily-swig/localstack-zero-day-vulnerabilities-chained-to-achieve-remote-takeover-of-local-instances
https://blog.sonarsource.com/hack-the-stack-with-localstack

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top