Podatność CVE-2021-32483


Publikacja: 2021-11-08

Opis:
Cloudera Manager 7.2.4 has Incorrect Access Control, allowing Escalation of Privileges to view the restricted Dashboard.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cloudera -> Cloudera manager 

 Referencje:
https://my.cloudera.com/knowledge/TSB-2021-491-Authorization-Bypass-in-Cloudera-Manager?id=314482
https://docs.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#cloudera_manager

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top