Podatność CVE-2021-32592


Publikacja: 2021-12-01

Opis:
An unsafe search path vulnerability in FortiClientWindows 7.0.0, 6.4.6 and below, 6.2.x, 6.0.x and FortiClientEMS 7.0.0, 6.4.6 and below, 6.2.x, 6.0.x may allow an attacker to perform a DLL Hijack attack on affected devices via a malicious OpenSSL engine library in the search path.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Forticlient 
Fortinet -> Forticlient enterprise management server 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-088

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top