Podatność CVE-2021-32725


Publikacja: 2021-07-12   Modyfikacja: 2021-07-13

Opis:
Nextcloud Server is a Nextcloud package that handles data storage. In versions prior to 19.0.13, 20.011, and 21.0.3, default share permissions were not being respected for federated reshares of files and folders. The issue was fixed in versions 19.0.13, 20.0.11, and 21.0.3. There are no known workarounds.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nextcloud -> Nextcloud server 

 Referencje:
https://github.com/nextcloud/security-advisories/security/advisories/GHSA-6f6v-h9x9-jj4v
https://github.com/nextcloud/server/pull/26946
https://hackerone.com/reports/1178320

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top