Podatność CVE-2021-3283


Publikacja: 2021-02-01

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise up to 0.12.9 exec and java task drivers can access processes associated with other tasks on the same node. Fixed in 0.12.10, and 1.0.3.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://discuss.hashicorp.com/t/hcsec-2021-01-nomad-s-exec-and-java-task-drivers-did-not-isolate-processes/20332

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top