Podatność CVE-2021-33024


Publikacja: 2022-04-01   Modyfikacja: 2022-04-02

Opis:
Philips Vue PACS versions 12.2.x.x and prior transmits or stores authentication credentials, but it uses an insecure method susceptible to unauthorized interception and/or retrieval.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Philips -> Myvue 
Philips -> Speech 
Philips -> Vue motion 
Philips -> Vue pacs 

 Referencje:
http://www.philips.com/productsecurity
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsma-21-187-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top