Podatność CVE-2021-33214


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
In HMS Ewon eCatcher through 6.6.4, weak filesystem permissions could allow malicious users to access files that could lead to sensitive information disclosure, modification of configuration files, or disruption of normal system operation.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hms-networks -> Ecatcher 

 Referencje:
https://www.ewon.biz/technical-support/pages/talk2m/talk2m-tools/talk2m-ecatcher
https://labs.bishopfox.com/advisories
https://cdn.hms-networks.com/docs/librariesprovider6/cybersecurity/hms-security-advisory-2021-07-09-001---ewon-ecatcher.pdf?sfvrsn=b37418d7_4
https://www.ewon.biz/about-us/security

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top