Podatność CVE-2021-33332


Publikacja: 2021-08-03   Modyfikacja: 2021-08-04

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Portlet Configuration module in Liferay Portal 7.1.0 through 7.3.2, and Liferay DXP 7.1 before fix pack 19, and 7.2 before fix pack 7, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the _com_liferay_portlet_configuration_css_web_portlet_PortletConfigurationCSSPortlet_portletResource parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Liferay -> DXP 
Liferay -> Liferay portal 

 Referencje:
https://issues.liferay.com/browse/LPE-17053
https://portal.liferay.dev/learn/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/HbL5mxmVrnXW/content/id/120748366

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top