Podatność CVE-2021-33615


Publikacja: 2022-06-02

Opis:
RSA Archer 6.8.00500.1003 P5 allows Unrestricted Upload of a File with a Dangerous Type.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
RSA -> Archer 

 Referencje:
https://github.com/fireeye/Vulnerability-Disclosures
https://github.com/mandiant/Vulnerability-Disclosures/blob/master/2022/MNDT-2022-0027/MNDT-2022-0027.md
https://community.rsa.com/t5/archer-product-advisories/tkb-p/archer-product-advisories

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top