Podatność CVE-2021-33616


Publikacja: 2022-04-04

Opis:
RSA Archer 6.x through 6.9 SP1 P4 (6.9.1.4) allows stored XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Archer 

 Referencje:
https://github.com/fireeye/Vulnerability-Disclosures
https://community.rsa.com/t5/archer-product-advisories/tkb-p/archer-product-advisories
https://github.com/mandiant/Vulnerability-Disclosures/blob/master/2022/MNDT-2022-0020/MNDT-2022-0020.md
https://www.archerirm.community/t5/security-advisories/archer-an-rsa-business-update-for-multiple-vulnerabilities/ta-p/674497

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top