Podatność CVE-2021-33687


Publikacja: 2021-07-14

Opis:
SAP NetWeaver AS JAVA (Enterprise Portal), versions - 7.10, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50 reveals sensitive information in one of their HTTP requests, an attacker can use this in conjunction with other attacks such as XSS to steal this information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SAP Enterprise Portal Sensitive Data Disclosure
Yvan Genuer
23.10.2021

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver application server java 

 Referencje:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=580617506
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3059764

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top