Podatność CVE-2021-34595


Publikacja: 2021-10-26

Opis:
A crafted request with invalid offsets may cause an out-of-bounds read or write access in CODESYS V2 Runtime Toolkit 32 Bit full and PLCWinNT prior to versions V2.4.7.56, resulting in a denial-of-service condition or local memory overwrite.

Typ:

CWE-823

(Use of Out-of-range Pointer Offset)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codesys -> Plcwinnt 
Codesys -> Runtime toolkit 

 Referencje:
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=16878&token=e5644ec405590e66aefa62304cb8632df9fc9e9c&download
=

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top