Podatność CVE-2021-34809


Publikacja: 2021-06-18

Opis:
Improper neutralization of special elements used in a command ('Command Injection') vulnerability in task management component in Synology Download Station before 3.8.16-3566 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Download station 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_21_11

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top