Podatność CVE-2021-3541


Publikacja: 2021-07-09

Opis:
A flaw was found in libxml2. Exponential entity expansion attack its possible bypassing all existing protection mechanisms and leading to denial of service.

Typ:

CWE-776

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Xmlsoft -> Libxml2 
Redhat -> Jboss core services 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1950515

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top