Podatność CVE-2021-35512


Publikacja: 2021-10-21

Opis:
An SSRF issue was discovered in Zoho ManageEngine Applications Manager build 15200.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications manager 

 Referencje:
https://www.esecforte.com/server-side-request-forgery-india-ssrf-rvd-manage-engine/
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top