Podatność CVE-2021-36022


Publikacja: 2021-09-01

Opis:
Magento Commerce versions 2.4.2 (and earlier), 2.4.2-p1 (and earlier) and 2.3.7 (and earlier) are affected by an XML Injection vulnerability in the Widgets Update Layout. An attacker with admin privileges can trigger a specially crafted script to achieve remote code execution.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Adobe commerce 
Adobe -> Magento open source 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb21-64.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top