Podatność CVE-2021-36167


Publikacja: 2021-12-09

Opis:
An improper authorization vulnerabiltiy [CWE-285] in FortiClient Windows versions 7.0.0 and 6.4.6 and below and 6.2.8 and below may allow an unauthenticated attacker to bypass the webfilter control via modifying the session-id paramater.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-20-127

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top