Podatność CVE-2021-36319


Publikacja: 2021-11-20

Opis:
Dell Networking OS10 versions 10.4.3.x, 10.5.0.x and 10.5.1.x contain an information exposure vulnerability. A low privileged authenticated malicious user can gain access to SNMP authentication failure messages.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
DELL -> Networking os10 

 Referencje:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000193076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top