Podatność CVE-2021-36440


Publikacja: 2021-09-08   Modyfikacja: 2021-09-09

Opis:
Unrestricted File Upload in ShowDoc v2.9.5 allows remote attackers to execute arbitrary code via the 'file_url' parameter in the component AdminUpdateController.class.php'.

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/star7th/showdoc/issues/1406

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top