Podatność CVE-2021-36875


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
Authenticated Reflected Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability in WordPress uListing plugin (versions <= 2.0.5). Vulnerable parameters: &filter[id], &filter[user], &filter[expired_date], &filter[created_date], &filter[updated_date].

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Stylemixthemes -> Ulisting 

 Referencje:
https://patchstack.com/database/vulnerability/ulisting/wordpress-ulisting-plugin-2-0-5-authenticated-reflected-cross-site-scripting-xss-vulnerability
https://wordpress.org/plugins/ulisting/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top