Podatność CVE-2021-36917


Publikacja: 2021-11-24

Opis:
WordPress Hide My WP plugin (versions <= 6.2.3) can be deactivated by any unauthenticated user. It is possible to retrieve a reset token which can then be used to deactivate the plugin.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Wpwave -> Hide my wp 

 Referencje:
https://patchstack.com/database/vulnerability/hide-my-wp/wordpress-hide-my-wp-premium-plugin-6-2-3-unauthenticated-plugin-deactivation-vulnerability
https://codecanyon.net/item/hide-my-wp-amazing-security-plugin-for-wordpress/4177158
https://patchstack.com/hide-my-wp-vulnerabilities-fixed/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top