Podatność CVE-2021-36940


Publikacja: 2021-08-12

Opis:
Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-36940

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top