Podatność CVE-2021-37089


Publikacja: 2021-12-07

Opis:
There is a Incomplete Cleanup vulnerability in Huawei Smartphone.Successful exploitation of this vulnerability may lead to kernel restart.

Typ:

CWE-459

(Incomplete Cleanup)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Harmonyos 

 Referencje:
https://device.harmonyos.com/en/docs/security/update/security-bulletins-202109-0000001196270727

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top