Podatność CVE-2021-37198


Publikacja: 2022-01-11

Opis:
A vulnerability has been identified in COMOS (All versions < V10.4.1). The COMOS Web component of COMOS uses a flawed implementation of CSRF prevention. An attacker could exploit this vulnerability to perform Cross-Site-Request-Forgery attacks.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Comos 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-995338.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top