Podatność CVE-2021-37322


Publikacja: 2021-11-18   Modyfikacja: 2021-11-19

Opis:
GCC c++filt v2.26 was discovered to contain a use-after-free vulnerability via the component cplus-dem.c.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Binutils 
GNU -> GCC 

 Referencje:
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=99188

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top