Podatność CVE-2021-37414


Publikacja: 2021-09-10

Opis:
Zoho ManageEngine DesktopCentral version 10.1.2119.7 and prior allows anyone to get a valid user's APIKEY without authentication.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine desktop central 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/improper-access-control.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top