Podatność CVE-2021-3775


Publikacja: 2021-11-13

Opis:
showdoc is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/star7th/showdoc/commit/67093c879a6563aa6ee08003177777d1975e2351
https://huntr.dev/bounties/6a59d203-4ca7-4aed-bdb9-1e39b66c77b3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top