Podatność CVE-2021-3791


Publikacja: 2021-11-12   Modyfikacja: 2021-11-13

Opis:
An information disclosure vulnerability was reported in some Motorola-branded Binatone Hubble Cameras that could allow an unauthenticated attacker on the same subnet to download an encrypted log file containing sensitive information such as WiFi SSID and password.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://binatoneglobal.com/security-advisory/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top