Podatność CVE-2021-38124


Publikacja: 2021-09-28

Opis:
Remote Code Execution vulnerability in Micro Focus ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) product, affecting versions 7.0.2 through 7.5. The vulnerability could be exploited resulting in remote code execution.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Arcsight enterprise security manager 

 Referencje:
https://portal.microfocus.com/s/article/KM000001960

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top