Podatność CVE-2021-3819


Publikacja: 2021-09-27

Opis:
firefly-iii is vulnerable to Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Firefly-iii -> Firefly iii 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/da82f7b6-4ffc-4109-87a4-a2a790bd44e5
https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/commit/578f350498b75f31d321c78a608c7f7b3b7b07e9

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top