Podatność CVE-2021-38298


Publikacja: 2021-10-07   Modyfikacja: 2021-10-08

Opis:
Zoho ManageEngine ADManager Plus before 7110 is vulnerable to blind XXE.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine admanager plus 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/ad-manager/release-notes.html#7110

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top