Podatność CVE-2021-38362


Publikacja: 2022-03-30   Modyfikacja: 2022-03-31

Opis:
In RSA Archer 6.x through 6.9 SP3 (6.9.3.0), an authenticated attacker can make a GET request to a REST API endpoint that is vulnerable to an Insecure Direct Object Reference (IDOR) issue and retrieve sensitive data.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
RSA -> Archer 

 Referencje:
https://github.com/fireeye/Vulnerability-Disclosures
https://www.archerirm.community/t5/security-advisories/archer-an-rsa-business-update-for-multiple-vulnerabilities/ta-p/674497
https://github.com/mandiant/Vulnerability-Disclosures/blob/master/2022/MNDT-2022-0021/MNDT-2022-0021.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top