Podatność CVE-2021-38431


Publikacja: 2021-10-15

Opis:
An authenticated user using Advantech WebAccess SCADA in versions 9.0.3 and prior can use API functions to disclose project names and paths from other users.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Advantech -> Webaccess scada 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-285-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top