Podatność CVE-2021-3846


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
firefly-iii is vulnerable to Unrestricted Upload of File with Dangerous Type

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Firefly-iii -> Firefly iii 

 Referencje:
https://huntr.dev/bounties/5267ec1c-d204-40d2-bd4f-6c2dd495ee18
https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/commit/a85b6420c19ace35134f896e094e1971d8c7954b

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top