Podatność CVE-2021-38476


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
InHand Networks IR615 Router's Versions 2.3.0.r4724 and 2.3.0.r4870 authentication process response indicates and validates the existence of a username. This may allow an attacker to enumerate different user accounts.

Typ:

CWE-203

(Information Exposure Through Discrepancy)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-280-05

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top