Podatność CVE-2021-38504


Publikacja: 2021-12-08   Modyfikacja: 2021-12-09

Opis:
When interacting with an HTML input element's file picker dialog with webkitdirectory set, a use-after-free could have resulted, leading to memory corruption and a potentially exploitable crash. This vulnerability affects Firefox < 94, Thunderbird < 91.3, and Firefox ESR < 91.3.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-50/
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1730156
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-49/
https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2021-48/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top