Podatność CVE-2021-38512


Publikacja: 2021-08-10   Modyfikacja: 2021-08-11

Opis:
An issue was discovered in the actix-http crate before 3.0.0-beta.9 for Rust. HTTP/1 request smuggling (aka HRS) can occur, potentially leading to credential disclosure.

Typ:

CWE-444

(Inconsistent Interpretation of HTTP Requests ('HTTP Request Smuggling'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Actix -> Actix-http 

 Referencje:
https://raw.githubusercontent.com/rustsec/advisory-db/main/crates/actix-http/RUSTSEC-2021-0081.md
https://rustsec.org/advisories/RUSTSEC-2021-0081.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top