Podatność CVE-2021-3939


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
Ubuntu-specific modifications to accountsservice (in patch file debian/patches/0010-set-language.patch) caused the fallback_locale variable, pointing to static storage, to be freed, in the user_change_language_authorized_cb function. This is reachable via the SetLanguage dbus function. This is fixed in versions 0.6.55-0ubuntu12~20.04.5, 0.6.55-0ubuntu13.3, 0.6.55-0ubuntu14.1.

Typ:

CWE-763

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Accountsservice 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/accountsservice/+bug/1950149
https://ubuntu.com/security/notices/USN-5149-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top