Podatność CVE-2021-39525


Publikacja: 2021-09-20

Opis:
An issue was discovered in libredwg through v0.10.1.3751. bit_read_fixed() in bits.c has a heap-based buffer overflow.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/261

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top