Podatność CVE-2021-40531


Publikacja: 2021-09-06   Modyfikacja: 2021-09-07

Opis:
Sketch before 75 mishandles external library feeds.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sketch -> Sketch 

 Referencje:
https://www.sketch.com/updates/#version-75

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top