Podatność CVE-2021-40978


Publikacja: 2021-10-07

Opis:
** DISPUTED ** The mkdocs 1.2.2 built-in dev-server allows directory traversal using the port 8000, enabling remote exploitation to obtain :sensitive information. NOTE: the vendor has disputed this as described in https://github.com/mkdocs/mkdocs/issues/2601.] and https://github.com/nisdn/CVE-2021-40978/issues/1.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mkdocs -> Mkdocs 

 Referencje:
https://github.com/nisdn/CVE-2021-40978
https://github.com/mkdocs/mkdocs
https://github.com/nisdn/CVE-2021-40978/issues/1
https://github.com/mkdocs/mkdocs/issues/2601

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top