Podatność CVE-2021-41293


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
ECOA BAS controller suffers from a path traversal vulnerability, causing arbitrary files disclosure. Using the specific POST parameter, unauthenticated attackers can remotely disclose arbitrary files on the affected device and disclose sensitive and system information.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ECOA -> Riskterminator 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5129-7e623-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top