Podatność CVE-2021-41297


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
ECOA BAS controller is vulnerable to weak access control mechanism allowing authenticated user to remotely escalate privileges by disclosing credentials of administrative accounts in plain-text.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ECOA -> Riskterminator 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5133-f3c4b-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top