Podatność CVE-2021-41826


Publikacja: 2021-09-30

Opis:
PlaceOS Authentication Service before 1.29.10.0 allows app/controllers/auth/sessions_controller.rb open redirect.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
PlaceOS 1.2109.1 Open Redirection
Hamza Khedr
30.09.2021

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Place -> Placeos authentication 

 Referencje:
https://github.com/PlaceOS/auth/issues/36
http://packetstormsecurity.com/files/164345/PlaceOS-1.2109.1-Open-Redirection.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top