Podatność CVE-2021-42305


Publikacja: 2021-11-10

Opis:
Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-41349.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Exchange server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-42305

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top