Podatność CVE-2021-42331


Publikacja: 2021-10-15

Opis:
The ??Study Edit? function of ShinHer StudyOnline System does not perform permission control. After logging in with user??s privilege, remote attackers can access and edit other users?? tutorial schedule by crafting URL parameters.

Typ:

CWE-285

(Improper Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Xinheinformation -> Xinhe teaching platform system 

 Referencje:
https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-5201-dc534-1.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top