Podatność CVE-2021-42754


Publikacja: 2021-11-02

Opis:
An improper control of generation of code vulnerability [CWE-94] in FortiClientMacOS versions 7.0.0 and below and 6.4.5 and below may allow an authenticated attacker to hijack the MacOS camera without the user permission via the malicious dylib file.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-079

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top