Podatność CVE-2021-43066


Publikacja: 2022-05-11

Opis:
A external control of file name or path in Fortinet FortiClientWindows version 7.0.2 and below, version 6.4.6 and below, version 6.2.9 and below, version 6.0.10 and below allows attacker to escalate privilege via the MSI installer.

Typ:

CWE-610

(Externally Controlled Reference to a Resource in Another Sphere)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fortinet -> Forticlient 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-154

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top